Theo Hettema

Theologie, hermeneutiek, spiritualiteit   

Theology, hermeneutics, spirituality

Klik op de menubalk hiernaast voor:

· Publications in English on hermeneutics, hermeneutical theology,
Biblical theology, spirituality, philosophy of Ricoeur

· Publicaties en lezingen over hermeneutiek, hermeneutische theologie,
Bijbelse theologie, spiritualiteit, filosofie van Ricoeur

· Onderwijs: colleges en lezingen.

· Kerk en theologie: lezingen en teksten voor gemeentetoerusting

· Links

· Curriculum Vitae

· Contactinfo

Onregelmatig op mijn website een tekst of activiteit in de schijnwerpers.

God is terug: lezing bij het programma van de Nacht van de theologie, oktober 2018.

The Apparent God: Biblical Poetics and the End of Time Theologisch artikel over Richard Kearney en het Bijbelboek Openbaring.

Protestantism is not what matters. On Protestant identity and a soul for Europe. Theologisch artikel over Europa (2017).

J.H. Gunning Jr. over het Avondmaal. Theologisch aritikel over een 19e-eeuwse theoloog die een sacramentele levenshouding schetst.

 

Verse theologie: Sarah Coakley Een column over ene theoloog die meer aandacht verdient 2017)

 

Spanningsvelden voor de predikant (in opleiding) (2017)  Een pleidooi om minder bezwaard naar het predikantswerk te kijken.

 

Vier columns over pelgrimeren, jongeren, mantelzorg en zending (2016).

Een academisch artikel over de filosoof Richard Kearney en het spirituele begrip ‘onderscheiding der geesten’ (2015): When the thin small voice whispers. Richard Kearney’s Anatheism and the postsecular discernment of spirits .